17 august, 2008

Legile Arcanei


Mi-au fost puse întrebări despre semnificaţia arcanelor mari, esenţială în descifrarea Tarotului, însă, recunosc, timpul alocat blogului nu-mi permite o analiză completă. Iar, în cele din urmă, nu acesta este rostul său! Am demarat experimentul virtual ca pe o provocare, ce însă m-a adoptat, instant...
Mulţumesc pentru toate semnele primite de la cititori, ce-mi conferă determinare în continuarea drumului şi rostului, să aduc lumină, adică atenţie şi înţelegere, în acest domeniu obidit de prejudecăţi ne-omeneşti. Tarotikon este doar o etapă, Reţetarul împotriva fricii va fi dezvoltat prin construcţia unui site, cu totul deosebit, ce va etala cunoştinţele şi harul
Breslei Magilor,
deschisă tuturor celor asemeni nouă.

Dar, până atunci mai este! Acum, hai să ne bucurăm împreună de ştiinţa arcanelor mari, pe care le prezint succint, etalând legile corespondente fiecărei lame.


Unele arcane de Tarot, ca Împărăteasa, Împăratul, Marea Preoteasă/Papesa şi Hierofantul/Papa, sunt legate de participarea la viaţa socială şi de persoanele chemate să joace un rol în preponderent în societate, în plan material sau spiritual.
Prin ştiinţă şi inteligenţă, Împărăteasa corespunde legii vibraţiei.
Prin puterea domniei, Împăratul corespunde legii împlinirii.
Prin puterea spirituală şi protectoare, Marea Preoteasă stăpâneşte calea tăcerii şi a tainei, care se supun legii atracţiei.
Prin experienţă, Hierofantul are datoria de a arăta cum se păstrează puterile mentale, fiind o călăuză ce urmează legea inspiraţiei.


Ale lame privesc mai îndeaproape desăvârşirea personalităţii, ca de pildă Îndrăgostitul, Eremitul, Spânzuratul, Magicianul, care ne îndeamnă să găsim în noi înşine mijloacele necesare pentru a depăşi unele situaţii în aparenţă fără ieşire.
Îndrăgostitul îşi găseşte cale ade transformare lăuntrică cu ajutorul sentimentelor. Întruchipează libertatea alegerii în dragoste.
Spânzuratul urmează calea schimbării spirituale şi întruchipează legea compensaţiei.
Eremitul se abandonează pe calea evoluţiei sale în singurătate, cu înţelepciune şi curaj. Întruchipează legea cunoaşterii.
Magicianul deţine cheia tuturor tainelor şi poate preschimba cele mai aberante situaţii, pentru că este priceput, descurcăreţ, hotărât şi aplică legea voinţei.


Alte arcane precum Carul, Turnul şi Roata Norocului ne confruntă cu o luptă, ori o fuziune.
Carul întruchipează capacitatea de a prevedea mişcările puterii, marile provocări şi ne supune legii responsabilităţiilor.
Turnul este legat de surparea temeliilor ca urmare a încercărilor, fiind supus legii echilibrului contrariilor.
Roata Norocului defineşte soarta sau intervine în răsturnările de situaţie, fericite sau nu, evidenţiind echilibrul contrariilor.

Alte arcane, ca Diavolul şi Moartea, pun în mişcare puterile nevăzute.
Diavolul simbolizează înfluenţa răului în om şi în afara lui, amintindu-i legile puterilor diabolice de care este legat prin interesul exagerat faţă de materie, de bunurile materile.
Moartea nu ne mai îngăduie să alegem, prin urmare suntem nevoiţi să ne supunem fatalităţii şi să ascultăm de legea transformărilor.


Unele arcane au înţeles dublu, fiind legate de anumite calităţi sau însuşiri care îndeamnă la stabilirea sau păstrarea dreptăţii sau a virtuţii, cum este cazul Forţei, Justiţiei, Cumpătării şi Judecăţii.Forţa înfăţişează situaţii foarte grele, cu lupte şi confruntări lăuntrice. Este legată de îndrăzneala minţii, de prăbuşire şi de ce este mai rău, fiind supusă legii efortului absolut.
Justiţia ne confruntă cu legea şi judecata universală şi nu aceea a oamenilor. Arcanul depăşeşte timpul omenesc şi cuprinde legea cauzei şi efectului, raportată la întâmplări din viaţă.
Cumpătarea ne dictează un comportament îndreptat spre universalitate, pe calea armoniei şi a măsurii. Este supusă legii schimbării prin înlăturarea a tot ceea ce este întunecat în inconştient.
Judecata ne confruntă cu o imagine panoramică a vieţii noastre, în clipa în care ne îndreptăm în ce direcţie mergem. Răspunde aidoma unui judecător atunci când viaţa ne trimite, în funcţie de destinul şi de vibraţiile noastre, un răspuns care ne răsplăteşte ori ne pedepseşte, ca la sfârşitul Lumii.


Alte arcane, ca Steaua, Soarele, Luna şi Lumea, sunt legate de influenţele invizibile, prin relaţia cosmică sau astrologică.


Steaua ne face receptivi la creativitate, la inspiraţie, la înţelegerea misterelor, punându-ne în legătură cu Infinitul. Ocroteşte şi aduce noroc, prin legea economiei de viaţă.
Soarele ne aşează în centrul energiei iradiante, într-o dimensiune a Universului aflată sub semnul inspiraţiei active, creatoare. Simbolul solar este legat de legea polarităţii.
Luna priveşte imaginaţia, emotivitatea, sexul, elementul feminin, noaptea, inconştientul şi trezirea, trecând prin toate vrăjile nopţii, spre zorii emoţiilor mature. Este supusă legii ritmului.
Lumea ne duce spre descoperirea androginului, omul atingându-şi complementaritatea prin cunoaşterea propriei naturi şi a relaţiei cu universul cosmic, în sens escatologic. Arcanul este legat de lupta care duce la biruinţă sau la înfrângere, la împlinire sau prăbuşire, în perspectiva sfârşitului Lumii. Semnul este supus legii corespondeţelor.
lllll

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu