01 ianuarie, 2015

2+0+1+5=8

Puterea/ Forța este în conexiune cu Magul.
8 închide primul ciclu al devenirii lui 1, principiul creator activ al ego-ului care se dublează prin principiul fecund revelator în 2 (armonia interioară), apoi se transformă în cel de-al 3-lea principiu, cel conștiinței superioare (cameleonică, supraviețuitoare), în (constructorul) 4 și logos-ul materializat al acestuia, în (învățătorul) 5 prin momentul de grație al integrării legilor divine, în (interpretul) 6 și a lui nuntă interioară, care, la rândul său se transformă în (filosoful) 7, exponent al principiilor regenerator și (judecătorul) 8, ambasadorul activării instrumentelor de putere ale ego-ului inițial. Și, prima ”nucleotidă” este conturată... J

Dacă, în cazul Magului, marea putere de influenţă îşi are izvorul în concordanţa armonioasă dintre forţele conştiente şi subconştiente, vitalitatea, curajul şi pasiunea simbolizate de această carte sunt expresia concilierii dintre omul civilizat şi natura sa animalică.
Din punct de vedere hermeneutic, arcana 8 a Tarotului arată că scopul urmărit nu poate consta în a ne ascunde pornirile instinctuale în spatele unei spoieli de virtute, ci dimpotrivă, de a întâmpina deschis forţele arhaice, adeseori înspăimântătoare, care sălăşluiesc în noi, pentru a le îmblânzi treptat prin acceptare plină de iubire şi duhul blândeţii. În acest mod ne vor sta la dispoziţie nu numai aceste forţe ancestrale ci şi toate rezervele de putere pe care, până acum, le-am întrebuinţat pentru reprimarea acestor instincte.
Pe plan profesional această Puterea simbolizează că ne dăruim rezolvării sarcinilor cu toată energia şi adevărată pasiune. Ea exprimă curajul şi spiritul întreprinzător pe care le putem mobiliza, în timpul îndeplinirii sarcinilor când suntem în formă din punct de vedere fizic şi când simţim bucuria de a fi străbătuţi de fluidul forţelor noastre. Prin aceasta, cartea indică perioada unei extraordinare forţe creatoare, a unei mari motivaţii şi, în aceiaşi măsură, bucuria succesului.
Pe planul conştiinţei, este un indiciu cu privire la o schimbare importantă, care se explică prin simbolistica pe care o are în din sfera alchimie, în care Leul Roşu este considerat mijlocul de a transforma în aur substanţele inferioare.
Transpus asupra omului, aceasta înseamnă că sarcina noastră constă în a nu condamna sau nega forţele care sălăşluiesc în noi, stigmatizate ca instincte primare, ci de a „înnobila“, în triplul sens al cuvântului, adversitatea dintre conştiinţa noastră civilizată şi natura noastră animalică, respectiv:  (1) ca „anihilare“ a adversităţii, (2) ca „păstrător“ al acestor forţe, menţinându-le vii şi (3) ca „ridicare“ a acestora pe un plan superior, unde nu se mai înfruntă ca forţe adversare, ci se aliază, rezultând o putere unită şi invincibilă.
În planul relaţiilor personale este exprimat în primul rând aspectul pasional a firii omenești, invocând relaţii caracterizate de o mare vitalitate, de un temperament vulcanic şi, câteodată, şi de ieşiri dramatice. Legături de această natură constituie de regulă un tezaur de forţă care reprezintă un nesecat izvor de energie pentru viaţa noastră cotidiană şi numai în cazuri izolate, dramatismul distructiv al unei relații fatale.

Rămâne de văzut, cum va influența vibrația unui 8 cronologic, viața noastră. Chiar dacă va funcționa în regim de omniprezență, îi vor lipsi atributele de omnipotență. Evaluarea acestui aspect se va face, în taină, de fiecare în parte, în 31 decembrie 2015, într-un raport individual de viață, cu 365 de repere și tot atâtea șanse.

La Mulți Ani!