07 ianuarie, 2015

El Iksir

Extrem de rari cei care ştiu să citească semnele Tarotului şi să aducă în Lumea de Aici fire autentice din textura Lumii de Dincolo. Este un dar cu care te naşti, un dar greu de purtat într-o lume în care spiritualitate este de multe ori un capriciu intelectual asociat unui melanj dogmatic asemănător mai degrabă Nodului gordian decât El Iksirului...

Tarotul este același pe fiecare meridian al lumii. Este un limbaj universal, înțeles de fiecare om în parte, indiferent de rasă, cultură, religie, sex sau vârstă, nivel de pregătire profesională sau spirituală. Rămâne un teritoriu tabu, nu pentru a proteja oamenii de informația superioară, ci dimpotrivă, de a proteja informația de oamenii însă aflați într-un stadiu mediu, inferior.

Extrem de privilegiați sunt cei care au depășit bariera prejudecăților și au avut curajul să se asocieze unui sistem inițiatic transcendent.


Șoaptă: Programele on-line de Tarot sunt jocuri electronice care nu întrunesc condițiile activării acestui tip de instrument inițiatic.