05 august, 2008

12 Semne
CERCUL ZODIACAL este alcătuit din douăsprezece semne astrologice sau constelaţii, aflate sub influenţa celor şapte planete din astrologia tradiţională.
Astronomul Hiparh din Niceea, care a trăit cu două sute de ani înainte de Christos, a descoperit precesia echinocţiilor şi a alcătuit primul catalog al stelelor. Hermes, care a trăit cu trei sute de ani înainte de Christos, a pus bazele astrologiei, care s-a întemeiat în prima fază pe date oculte, primite de iniţiaţi.Primii astronomi au fost mesageri ai invizibilului, aflaţi în legătură directă cu voinţa divină. Pornind de la tabelele alcătuite de mistici, astrologia a trecut la calcule ştiinţifice. Începând cu secolul al XIX-lea, astrologia nu a mai fost recunoscută ca ştiinţă de către savanţi, care au pus pe primul plan cultul intelectului şi spiritul concretizat în raţiune.

Astrologia se întemeiază pe revelaţie divină, dăruită sufletelor alese şi iluminate. Raţionalul se mărgineşte la timp, materie, viaţă pământească.

Intuiţia, capacitatea de a vedea în viitor, mesajele invizibilului privind viaţa veşnică nu sunt legate de timp, ci dobândesc o dimensiune spaţială. Prin urmare, astrologia este în acelaşi timp ocultă şi ştiinţifică, deoarece se întemeiază pe cercetare. Astrologia poartă dintotdeauna pecetea eternităţii şi a devenit o bază de consultare pentru reprezentanţii celor două energii opuse, binele şi răul. Aşa a fost de la început.
Cele douăsprezece semne ale zodiacului alcătuiesc un itinerariu ce se cere parcurs pentrz atingerea gnozei, adică a perfecţiunii absolute. La fel cum cei 12 feciori ai lui Iacov au întemeiat cele 12 seminţii ale lui Israel, la fel cum cele 12 munci ale lui Hercule sunt imagini simbolice şi reprezentative ale celor 12 căi iniţiatice.

Fiecare semn astrologic este un ideal care trebuie înţeles, pătruns, pentru descoperirea adevărului şi a desăvârşirii divine.
.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu