25 august, 2008

Arcana XIII - MoarteaAproape de fiecare dată, apariţia în etalare a Arcanei XIII produce un fior metalic pe şira spinării. Este un simbol care nu place, cu toate că ne întâlnim cu el la tot pasul: moartea, transformarea, metamorphosis-ul.
Iar, cum Tarotikon propune prin tot ceea ce etalează un Reţetar pentru încetarea fricii, este firesc să expun semnificaţia acestei arcane, aducătoare de atâta nelinişte.
Trebuie ştiut că MOARTEA/TRANSFORMAREA reprezintă în Tarot principiul a două noţiuni care nu se pot exprima, anume ceea ce nu există şi ceea ce trebuie să fie ascuns şi inaccesibil pentru cel iniţiat, sau pentru ignorant.
De multe ori, în literatura de specialitate mai este numită şi “Arcana fără Nume”. Alteori este numită doar MOARTEA pentru a defini starea tranzitorie între două lumi, două situaţii, două dimensiuni sau două funcţii. În general, cum am mai spus, inspiră frică prin aspectul său tranşant şi definitiv, dar ea nu reprezintă decât principiul transformator şi renovator spre noi nivele şi determinisme diferite.
Arcana XIII provoacă un vid insondabil pentru un non-timp care nu există. Aceşti termeni exprimă aspectul radical al acţiunii sale şi angoasa resimţită după sfârşitul unei speranţe, a unei fiinţe dragi şi, în cele din urmă a vieţii.
Dar cei care cunosc această arcană, graţie SPÂNZURATULUI (Arcana XII) şi călătoriei astrale ştiu că nu există moarte, şi că aceasta este, de fapt, o eliberare care dă acces la un alt stadiu de evoluţie.
TRANSFORMAREA acoperă astfel Piatra Filosofală care transmută orice lucru în Univers într-o nouă stare: superior sau inferior. Transmutarea omului, recompensă dreaptă a evoluţiei sale nu este accesibilă decât celor care au depăşit limitele materiei.
Materia generează posesivitate şi egoism, care decurg din ea; TRANSFORMAREA privind dobândirile simbolizează, deci, o pierdere.
Este adevărat că, oricât de puternic sau de înţelept ar fi omul, moartea, în ciuda nobleţii sale, nu poate să şteargă rănile ce le provoacă. Ea cere întotdeauna o luciditate “supra-omenească” pentru a reuşi înfrângerea ei, pentru că Arcana XIII constituie esenţa supremă a eliberării – poate, definitivă – din închisoarea de carne şi accederea în domeniile divine.
Caracterul arcanei este unul radical, tranşant şi fără posibile reluări/reveniri.
Atunci când în etalare apare acest semn în sens pozitiv, se impun situaţiile inflexibile, sceptice şi spiritualiste. Sensul negativ, te expune blazării, oboselii şi fatalităţii.
Nu-ţi fie frică, vei şti drumul,
Tumultul vieţii te-a-nvăţat ce-i bine...
Ai plâns destul, ajunge!


n

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu